T: 023-5299453
F: 084- 7117547
E: info@enroutebv.nl

Re-integratie tweede spoor

Enroute is een full-service re-integratiebedrijf en ondersteunt zowel werkzoekende, werknemer, werkgever, verzekeraar als uitkeringsinstelling binnen Zuid-Kennemerland (Haarlem e.o) en Groot Amsterdam bij hun re-integratieactiviteiten. Sinds 1996 is Enroute actief met het persoonlijk begeleiden van werkzoekende naar een passende baan middels een individuel re-integratie of outplacementtraject. Door de kleinschaligheid is er volop persoonlijke aandacht voor elke cliënt. Juist door deze individuele en persoonlijke aanpak geniet Enroute een 8,4 erkenning van het keurmerk: Blik op werk.

Wat is re-integratie?
Re-integratie is het proces van terugkeren naar (passend) werk. Als u een uitkering heeft en weer aan het werk wilt, krijgt u te maken met re-integratie. Dit is ook het geval als u werkt en vanwege een handicap of ziekte uw werk niet goed kunt doen.

Wat doet een re-integratiebedrijf?
Een re-integratiebedrijf (re-integratiebureau) helpt u om weer aan het werk te komen. Uw werkgever, de gemeente of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) schakelt deze voor u in maar in veel gevallen heeft u ook zeggenschap bij uw keuze.

Re-integratie vanuit werk (re-integratie tweede spoor)
Heeft u werk, maar dreigt u het te verliezen? Of wordt u ziek voor uw eigen werk? Dan kunt u te maken krijgen met een re-integratietraject vanuit werk. U kijkt met uw werkgever of u een oplossing intern kunt vinden om weer aan de slag te gaan, dit noemt men re-integratie eerste spoor (spoor 1). Wanneer er geen oplossing kan worden gevonden tijdens het eerste spoor re-integratie is de werkgever verplicht het tweede spoor (spoor 2) van re-integratie te starten. De werkgever moet zich dan in spannen om voor de werknemer passend werk te vinden bij een andere werkgever. In veel gevallen schakelt de werkgever een re-integratiebureau in om deze begeleiding te verzorgen. Enroute kan dit tweede spoor traject als erkend re-integratiebureau voor u verzorgen. 

Let op!

Bij activering van het tweede spoor re-integratie moet het eerste spoor goed door de arbeidsdeskundige worden afgesloten. De arbeidsdeskundige van Enroute kan u hierbij helpen. 

Het re-integratietraject bestaat uit de volgende faseringen:

1. Zelfonderzoek
2. Sollicitatietraining
3. Banenjacht
4. Nazorg

Nieuw: Klik hier voor onze werkwijze of bel of mail voor het toesturen van de uitgebreide brochure. 

Re-integratie vanuit een uitkering
Wanneer u een uitkering van het UWV of de gemeente krijgt, dan kunnen wij u helpen om weer aan het werk te komen. U dient dan wel toestemming te krijgen van uw klantmanager, werkcoach of arbeidsdeskundige. Maakt u gebruik van een WWB, ziektewet, WW, WIA, WAO, WAZ of Wa-jong uitkering? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een re-integratietraject.

Vanaf de start van het re-integratietraject heeft u te maken met één consultant, die fungeert als coach en vraagbalk. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Andere diensten van Enroute:

blitskikker