Contact

Bel, mail of kom langs! Onze professionals staan iedere werkdag voor u klaar!

Hoe verloopt een WIA aanvraag?

De WIA is een wet waar u mee te maken krijgt als u langer dan twee jaar ziek bent. WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. U kunt een WIA-uitkering aanvragen als u na twee jaar ziekte niet of minder kunt werken. Onder de WIA-uitkering valt zowel de WGA-uitkering als de IVA-uitkering. Indien u na 2 jaar ziekte nog kunt werken kunt u een WGA-uitkering aanvragen. Indien u na 2 jaar ziekte niet meer kunt werken kunt u een IVA-uitkering (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) aanvragen. Welke uitkering u krijgt, wordt bepaald na de WIA aanvraag en de gesprekken die u met het UWV heeft.

Beoordeling van uw WIA aanvraag

Heeft u een werkgever? Dan bekijkt het UWV eerst of u en uw werkgever voldoende hebben gedaan aan uw re-integratie. Heeft u of uw werkgever onvoldoende gedaan en vraagt u een WIA-uitkering aan? Dan kan het UWV uw werkgever verplichten om maximaal 1 jaar langer het loon door te betalen. Ontslag is dan nog niet mogelijk.

Gesprek met verzekeringsarts en arbeidsdeskundige

Nadat u de WIA-uitkering heeft aangevraagd, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts. Daarna krijgt u meestal een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Na deze gesprekken bepaalt het UWV of u een WIA-uitkering krijgt.

Wat bespreekt u met de verzekeringsarts?
Na uw aanvraag, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts.
Hij is de arts van UWV. Met hem bespreekt u welke lichamelijke of psychische klachten u heeft. U heeft dit gesprek om te bepalen wat u wel en wat u niet kunt doen.

Bijvoorbeeld:

  • bij rugklachten: hoeveel kunt u tillen en dragen?
  • bij psychische klachten: kunt u zich goed concentreren?

De verzekeringsarts kan u vragen naar uw dagelijkse activiteiten en uw hobby’s. Of u veel of weinig contact met familie of vrienden heeft en of u zelf het huishouden doet. Als het nodig is, doet de arts een lichamelijk onderzoek. Het kan ook zijn dat de verzekeringsarts wil overleggen met uw huisarts of specialist. Of dat hij van hen aanvullende gegevens nodig heeft. Voor dit laatste heeft hij uw toestemming nodig.

Wat gebeurt er na het gesprek met de verzekeringsarts?
Heeft u volgens de verzekeringsarts mogelijkheden om te werken? Dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Kunt u niet meer werken? Dan heeft u geen gesprek met de arbeidsdeskundige.

Wilt u iemand meenemen naar een gesprek?
U kunt altijd iemand meenemen naar het gesprek met de arts of arbeidsdeskundige. Bijvoorbeeld uw partner, een vriend(in) of iemand van de vakbond. Zij kunnen u dan helpen aantekeningen te maken en vragen te onthouden. Ook kunt u het gesprek dan achteraf nog eens samen bespreken.

Wat bespreekt u met de arbeidsdeskundige?
De arbeidsdeskundige bekijkt welk werk u in uw situatie nog kunt doen. Hij vergelijkt hierbij het loon dat u met dit werk kunt verdienen met het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. Zo bepaalt hij in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Met deze informatie wordt daarna uw uitkering vastgesteld. De functies die de arbeidsdeskundige selecteert, zijn geen vacatures waarop u kunt solliciteren. Het zijn voorbeelden van het werk dat u nog kunt doen.

Reken voorbeeld, theoretische verdiencapaciteit

Voordat hij ziek werd, werkte Ronald voltijds als sportleraar. Hij verdiende daarmee € 2.300 per maand. De arbeidsdeskundige komt tot drie passende functies die Ronald nog kan uitoefenen. Deze functies kennen het volgende salaris:

  • Als voltijds vertegenwoordiger binnendienst: € 1.500
  • Als voltijds magazijnmedewerker: € 1.400
  • Als voltijds medewerker bij een callcenter: € 1.300

Met het middelste loon, dat van magazijnmedewerker, wordt berekend voor hoeveel procent Ronald arbeidsongeschikt is. Dit heet de theoretische verdiencapaciteit. Het loon is € 1.400 per maand. Dat is 61% van Ronalds oude loon. Hij kan dus 39% minder verdienen dan voordat hij ziek werd. Daarom is Ronald voor 39% arbeidsongeschikt. In dit voorbeeld is de mate van arbeidsongeschikt meer dan 35%, Ronald heeft dan ook recht op een WIA-uitkering.

WAO/WAZ/Wajong-claimbeoordelingen
UWV, Afdeling Beleid AG
Lees alles over onze aanpak bij re-integratie en 
download onze gratis flyer.

Download de gratis flyer

Rekenen met de WIA

Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek wordt en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op WIA-uitkering. Maar wat zijn de consequenties van een WIA-uitkering? En wat gebeurt er als u gaat werken? Of geen werkt kunt vinden? Meer hierover leest u op deze pagina.


Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS)

Het UWV heeft onder meer tot taak het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid voor WIA, WAO en Wajong-claimbeoordelingen. Daarbij wordt het Claimbeoordelings en Borgingssysteem (CBBS) als hulpmiddel gebruikt. Het UWV heeft op mei 2003 een introductie voor belangstellenden geschreven. Ondanks dat het document gedateerd is geeft de introductie een helder inzicht in de inhoud en het gebruik van CBBS. Het document is hier te vinden. Bron: UWV, Afdeling Beleid AG.

Wilt u meer informatie
over onze re-integratie trajecten?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV
Re-integratie
Werkwijze
Veel gestelde vragen
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo