Hoe rekent de WIA?

De werkgever is twee jaar lang verantwoordelijk voor re-integratie en loondoorbetaling van een zieke werknemer (de wachttijd). Na twee jaar ziekte keurt het UWV de zieke werknemer. Hoe arbeids(on)geschikt de werknemer is, hangt af van verschil tussen het oude loon en wat men theoretisch nog kan verdienen (of praktisch verdient) met de beperkingen als gevolg van ziekte: het loonverlies.

Wie minder dan 35% loonverlies lijdt is niet arbeidsongeschikt. Wie tenminste 35% maar niet meer dan 80% loonverlies lijdt, krijgt eerst een loongerelateerde uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. Daarna krijgt men een loonaanvulling als men voldoende werkt of een vervolguitkering als men niet of onvoldoende werkt. Daarbij geldt altijd: Hoe meer men werkt, hoe hoger het inkomen is!

Loongerelateerde uitkering (LGU)

Als u niet werkt en voldoet aan de referte-eis (afgeleid van de WW) krijgt u de eerste twee maanden een “loongerelateerde” uitkering van 75% van wat u verdiende voordat u ziek werd (met een maximum). Na twee maanden bedraagt de uitkering 70%. Hoe lang precies, hangt af van het arbeidsverleden. Als u werkt wordt 70% van de maandverdiensten gekort op de maanduitkering.

Verdiensten tijdens de LGU

Onderstaand treft u enkele rekenvoorbeelden aan, die aantonen dat werken kan lonen tijdens de LGU. In onderstaand voorbeeld gaan we er vanuit dat uw laatstverdiende loon € 2.000.- per maand was. UWV heeft vastgesteld dat u nog € 1.000.- per maand kunt verdienen (uw verdiencapaciteit is 50%). U valt dus onder de WGA en krijgt een loongerelateerde uitkering van 70%, na eerst twee maanden 75% uitkering te hebben genoten. In onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van 70%.

 1. U weet nog even geen werk te vinden en verdient zelf dus niets.
  Uw inkomen/uitkering bedraagt 70% van € 2.000.00 = € 1.400.00
 2. U vindt werk, maar voor € 600.00 per maand.
  Deze inkomsten worden voor 70% van uw uitkering afgetrokken. Dus bedraagt uw inkomen € 600.00 (loon) plus € 980.00 (uitkering minus 70% van het loon) = € 1.580.00
 3. U vindt werk, maar voor € 1.000.00 per maand.
  Deze inkomsten worden voor 70% van uw uitkering afgetrokken. Dus bedraagt  uw inkomen € 1.000.00 (loon) plus € 700.00 (uitkering minus 70% van het loon) = € 1.700.00
 4. U vindt werk, maar voor € 1.200.00 per maand.
  Deze inkomsten worden voor 70% van uw uitkering afgetrokken. Dus bedraagt uw inkomen € 1.200.00 (loon) plus € 560.00 (uitkering minus 70% van het loon) = € 1.760.00


Wat gebeurt er als de LGU afloopt?

Dat hangt af van hoeveel u op dat moment verdient. Na de loongerelateerde uitkering kan men in aanmerking komen voor de loonaanvullingsuitkering als u meer dan 50% verdient van uw restverdiencapaciteit. Verdient u minder dan 50% dan krijgt u een vervolg uitkering. Deze vervolguitkering is een stuk lager dan de loonaanvullingsuitkering.


Loonaanvullingsuitkering (LAU)

Bij de loonaanvullingsuitkering wordt er gekeken naar wat u verdient en naar wat u volgens de arbeidsdeskundige van het UWV kunt verdienen (resterende verdiencapaciteit). Hoe meer u verdient, hoe hoger uw inkomen is. Verdient u minimaal 50% van uw resterende verdiencapaciteit? Dan geldt onderstaande formule:

70% x (laatstverdiende loon – resterende verdiencapaciteit) = …………….. + salaris = uw inkomen.

Het UWV heeft een handige rekenhulp op de website staan. Met de LAU Rekenhulp ziet u hoe hoog uw totale inkomen per maand ongeveer is.


WGA Vervolguitkering

Heeft u na afloop van de loongerelateerde uitkering geen werk of verdient u minder dan 50% van uw restverdiencapaciteit? Dan krijgt u een uitkering waarbij niet meer direct rekening wordt gehouden met wat u vroeger verdiende. De uitkering is dan een bepaald percentage van het minimumloon, waarbij het percentage afhankelijk is van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin u zit.

Percentage Uitkering
35 tot 45% 28% van het minimumloon
45 tot 55% 35% van het minimumloon
55 tot 65% 42% van het minimumloon
65 tot 80% 50,75% van het minimumloon

 

Onze aanpak kenmerkt zich door een praktische en doelgerichte benadering. Met veel aandacht voor de persoon en een sterke drive richting de arbeidsmarkt helpen
we cliënt en opdrachtgever bij hun gezamenlijke taak, het verkrijgen van passend werk.

Olaff Smit, Arbeidsdeskundige
Wilt u meer informatie
over onze re-integratie trajecten?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV
Re-integratie
Werkwijze
Meer over reintegratie
Artikelen
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo