Contact

Bel, mail of kom langs! Onze professionals staan iedere werkdag voor u klaar!

Loongerelateerde uitkering (LGU)

Als u niet werkt en voldoet aan de referte-eis (afgeleid van de WW) krijgt u de eerste twee maanden een “loongerelateerde” uitkering van 75% van wat u verdiende voordat u ziek werd (met een maximum). Na twee maanden bedraagt de uitkering 70%. Hoe lang precies, hangt af van het arbeidsverleden. Als u werkt wordt 70% van de maandverdiensten gekort op de maanduitkering.

Verdiensten tijdens de LGU

Onderstaand treft u enkele rekenvoorbeelden aan, die aantonen dat werken kan lonen tijdens de LGU. In onderstaand voorbeeld gaan we er vanuit dat uw laatstverdiende loon € 2.000.- per maand was. UWV heeft vastgesteld dat u nog € 1.000.- per maand kunt verdienen (uw verdiencapaciteit is 50%). U valt dus onder de WGA en krijgt een loongerelateerde uitkering van 70%, na eerst twee maanden 75% uitkering te hebben genoten. In onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van 70%.

 1. U weet nog even geen werk te vinden en verdient zelf dus niets.
  Uw inkomen/uitkering bedraagt 70% van € 2.000.00 = € 1.400.00
 2. U vindt werk, maar voor € 600.00 per maand.
  Deze inkomsten worden voor 70% van uw uitkering afgetrokken. Dus bedraagt uw inkomen € 600.00 (loon) plus € 980.00 (uitkering minus 70% van het loon) = € 1.580.00
 3. U vindt werk, maar voor € 1.000.00 per maand.
  Deze inkomsten worden voor 70% van uw uitkering afgetrokken. Dus bedraagt  uw inkomen € 1.000.00 (loon) plus € 700.00 (uitkering minus 70% van het loon) = € 1.700.00
 4. U vindt werk, maar voor € 1.200.00 per maand.
  Deze inkomsten worden voor 70% van uw uitkering afgetrokken. Dus bedraagt uw inkomen € 1.200.00 (loon) plus € 560.00 (uitkering minus 70% van het loon) = € 1.760.00


Wat gebeurt er als de LGU afloopt?

Dat hangt af van hoeveel u op dat moment verdient. Na de loongerelateerde uitkering kan men in aanmerking komen voor de loonaanvullingsuitkering als u meer dan 50% verdient van uw restverdiencapaciteit. Verdient u minder dan 50% dan krijgt u een vervolg uitkering. Deze vervolguitkering is een stuk lager dan de loonaanvullingsuitkering.


Loonaanvullingsuitkering (LAU)

Bij de loonaanvullingsuitkering wordt er gekeken naar wat u verdient en naar wat u volgens de arbeidsdeskundige van het UWV kunt verdienen (resterende verdiencapaciteit). Hoe meer u verdient, hoe hoger uw inkomen is. Verdient u minimaal 50% van uw resterende verdiencapaciteit? Dan geldt onderstaande formule:

70% x (laatstverdiende loon – resterende verdiencapaciteit) = …………….. + salaris = uw inkomen.

Het UWV heeft een handige rekenhulp op de website staan. Met de LAU Rekenhulp ziet u hoe hoog uw totale inkomen per maand ongeveer is.


WGA Vervolguitkering

Heeft u na afloop van de loongerelateerde uitkering geen werk of verdient u minder dan 50% van uw restverdiencapaciteit? Dan krijgt u een uitkering waarbij niet meer direct rekening wordt gehouden met wat u vroeger verdiende. De uitkering is dan een bepaald percentage van het minimumloon, waarbij het percentage afhankelijk is van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin u zit.

Percentage Uitkering
35 tot 45% 28% van het minimumloon
45 tot 55% 35% van het minimumloon
55 tot 65% 42% van het minimumloon
65 tot 80% 50,75% van het minimumloon

 

Wilt u meer informatie
over onze re-integratie trajecten?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV
Re-integratie
Werkwijze
Veel gestelde vragen
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo